داشبورد سفیر چه قدرت هایی داره ؟

داشبورد همه فن حریف جلسات شما

SVG

تعریف جلسات متنوع

.

SVG

مدیریت کامل سرور

.

SVG

مدیریت کلاس ها

.

SVG

مدیریت ریکورد ها

.

SVG

سطوح کاربری متنوع

.

SVG

مدیریت کاربران

.

ارتباط با ما

هرسوالی دارید از ما بپرسید

اطلاعات بیشتر
Image

تعرفه های سازمانی

آیا ویژگی خاصی نیاز دارید ؟

اطلاعات بیشتر
Image