قیمت ها

پلن های ابری و سازمانی

2 میلیون تومان

سفیر ابری

  • سرور ابری ایران
  • پشتیبانی 24/7
  • 150 کاربر همزمان
  • لایسنس ماهانه
35میلیون تومان

سفیر سازمانی

  • پیاده سازی در سازمان
  • پشتیبانی 24/7
  • بینهایت ظرفیت
  • لایسنس همیشگی